Her kan du se alle de forskellige typer hold undervisning vi har i klubben

Mobility hold


Moblity (English Below)

Holdet er en kombination af øvelses gennemgang, hvor vi samtidig arbejder med forståelse af din egen krop. På den måde træner vi både din krop og dit mindset, så når forløbet slutter, er du godt klædt på, til at bruge din krop som du ønsker med en god forståelse for, hvordan din krop har det, hvordan du kan reagere på det du mærker, og hvad du fremadrettet kan arbejde videre på.

Hvad du vil få af at gå på holdene?

 • Få den mobilitet din sport/træning kræver
 • Bliv stærk og bevægleg
 • Forebygge skader smerter
 • Få den fleksibilitet du altid har ønsket dig
 • Få mere tillid til din krop og alt det fantastiske, som den kan
 • Tryghed i de bevægelser du laver

Move Better - Feel Better - Do Better

Make shit move NICE

det er formålet med træningen på mobilitetsholdene. På disse hold vil vi arbejde med hvad end der holder dig tilbage fra at bevæge dig præcis som du ønsker.  Alt kan koges ned til, hvor god en mobilitet du har.

Om dit ønske er at:

 • Blive bedre til den sport du dyrker
 • Få færre smerter ved daglige bevægelser
 • Opnå generel velvære i kroppen

Hvad end dit ønske er, så handler dette hold om at bevæge sig bedre, blive stærkere og lære hvordan vi bevare de bevægelser vi gerne vil eje, hele livet.

Underkrops fokus:

 • Lænderyggen, hofter, knæ, ankler og tæer

Overkrops fokus:

 • Nakke, øvre ryg, skuldre, skulderblade, albuer og håndled.

---------------------------------------------------------------

The class is a combination of exercise review, where we also work with understanding your own body. In this way, we train both your body and your mindset, so that when the process ends, you are well dressed to use your body as you wish with a good understanding of how your body feels, how you can react to what you brands and what you can work on in the future.

What will you get from going on the class?

 • Get the mobility your sport / training requires
 • Get strong and move
 • Prevent injuries pain
 • Get the flexibility you have always wanted
 • Gain more confidence in your body and all the amazing things it can do
 • Security in the movements you make

Move Better - Feel Better - Do Better

Make shit move NICE

that is the purpose of the training on the mobility teams. On these teams, we will work on anything that holds you back from moving exactly as you wish. Everything can be boiled down to how good a mobility you have.

If your wish is to:

 • Get better at the sport you play
 • Get less pain with daily movements
 • Achieve general well-being in the body

Whatever your desire, this team is about moving better, getting stronger and learning how to maintain the movements we want to own, all our lives.

Lower body focus:

 • Lumbar spine, hips, knees, ankles and toes

Upper body focus:

 • Neck, upper back, shoulders, shoulder blades, elbows and wrists.