BERO
Skal ske inden den 15. i måneden, for at træde i kraft ved månedens udløb. En bero kan vare i op til 6 måneder.
Hvis du ønsker at sætte dit medlemskab i bero, skal du gøre det igennem din profil. For hver beroperiode betales et gebyr efter Arte Suave gældende priser.
Du kan skal sætte det i bero her https://www.artesuave.dk/webshop/?AccountID=1

OPSIGELSE
Opsigelse skal online igennem din medlemsprofil og inden den 15. i måneden, for at træde i kraft ved månedens udløb. Overholdes dette varsel vil medlemskabet stoppe ved månedens udgang.
Opsiges et medlemskab i en bero-periode, vil beroperioden automatisk ophøre den dato medlemskabet opsiges.
Du kan kun opsige dit medlemskab her https://www.artesuave.dk/webshop/?AccountID=1

Se vores medlemsbetingelser her: Medlemsbetingelser – Arte Suave

In english

Put membership on hold
Must be done before the 15th of the month. You can put you membership on hold for a maximum of 6 months.
A fee is paid according to Arte Suave’s current prices.
You have to put you membership on hold though your profil here https://www.artesuave.dk/webshop/?AccountID=1

MEMBERSHIP CANCELLATION
Cancellation must be online through your member profile and before the 15th of the month. If you do this, the membership will stop at the end of the month.

You can only cancel your membership though your profil here https://www.artesuave.dk/webshop/?AccountID=1

See our membership conditions here:  Medlemsbetingelser – Arte Suave in Danish