Vi har desværre haft et udbrud af ringorm i klubben. Ringorm er en svampeinfektion er som er meget smitsom. Det viser sig som et let kløende udslæt, som har form af en rød ring med normalt udseende hud i midten.

Har du mistanke om ringorm, bør du straks gå til lægen og få det tjekket. Ringorm er dog let at behandle og behandles med en svampedræbende creme på det inficeret område.

For at nedsætte chancen for øget smitte i klubben, vil vi minde folk om at være grundig hvad angår hygiejne.

 • Ikke have sko brugt udenfor i klubbens lokaler, de kan stilles i vores skoreoler.
 • Ingen barer tæer uden for måtten. Brug indendørs sko som klip klapper/flip flops og have dit udstyr samt drikkedunk liggende ved siden af måtten, så du kan benytte det i løbet af træningen og ikke behøver at forlade måtten.
 • Tag altid et bad direkte efter træning.
 • Vask hænder og føder inden du tager til træning.
 • Vask altid gi, T-shirt, rashguard, shorts mm.  efter hver træning.
 • Lad udstyr som boksehandsker, mma handsker og benbeskytter tørre efter træning og behandl dem med desinfektion middel som spray og No stink poser.

Vi sørger for at alle overflader i klubben bliver vasket dagligt med desinficerende rengøringsmiddel samt mellem hvert hold.

Man kan læse mere om ringorm her: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/sygdomme/skaellende-udslaet-ekskl-eksem-og-psoriasis/ringorm/

—————————————————————-

ENGLISH

Unfortunately, we have an outbreak of ringworm in the club. Ringworm is a fungal infection that is highly contagious. It turns out to be a slightly itchy rash, which has the shape of a red ring with normal-looking skin in the middle.

If you suspect ringworm, you should see a doctor immediately and have it checked. However, ringworm is easy to treat and is treated with a fungicidal cream on the infected area.

To reduce the chance of increased infection in the club, we want to remind people to be thorough when it comes to hygiene.

 • Do not have shoes used outside in the club premises, they can be placed in our shoe racks.
 • No bare toes outside the mat. Use indoor shoes such as flip flops and have your equipment and water bottle lying next to the mat, so you can use it during training and not have to leave the mat.
 • Always take a bath immediately after workout or a class.
 • Wash hands and feet before going to the gym.
 • Always wash your gi, T-shirt, rashguard, shorts etc. after each workout or class.
 • Let equipment such as boxing gloves, mma gloves and leg protectors dry completely after training and treat them with disinfectant such as spray and No stink bags.

We make sure that all surfaces in the club are washed daily with disinfectant cleaner and between each class.

You can read more about ringworm here:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ringworm-body/symptoms-causes/syc-20353780