Da vi sidste uge fik besked om at der var et medlem som var blevet smittet med covid-19, lukkede vi ned resten af ugen. 

Derfor kommer vi til at have nogle ændringer frem til 4 oktober 2020.

Vi går tilbage til at træne i grupper af fire personer, så to par, som kan skifte imellem hinanden.

Man skal have lov til at kun træne med samme partner under alle hold, hvis det passer en bedre.

Alle hold stopper 10 minutter før, så vi kan desinficere måtterne og andet udstyr inden det næste hold starter.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. Der skal gå 48 timer efter man er blevet rask før man kan deltage i træningen igen.

Husk god hygiejne. Vask/afsprit jeres hænder som det første når i kommer i klubben og altid brug nyvasket træningstøj. I skal selv medbringe eget udstyr.  Det skal rengøres/desinficere før og efter hver træning.

Da det ser ud til at personen som var smittet, blev smittet på en rejse til udlandet, skal vi lige gøre opmærksom på at man enten skal blive væk fra træning i 14 dage eller have en covid-19 negativ test, for at kunne deltage i træning.

Vægtrummet vil være stadigvæk være lukket for brug.

Følgende retningslinjer kommer til at gælde for alle hold :

 • Sørg for at booke plads på holdet, og meld dig fra hvis du bliver forhindret. Har du ikke fået plads kan du desværre ikke deltage, og ikke møde op i klubben.
 • Uden for måtten skal der bruges klip klapper, det er ikke tilladt at gå med bare fødder.
 • Medbring vand i egen vanddunk. Vanddunken må ikke være lavet af glas. Det er ikke tilladt at drikke af vandhanen. Så opstår der hellere ikke kø ved vandhanen.
 • Kom max. 5 min. før holdstart og man skal forlade klubben lige så snart holdet slutter, så de næste kan komme til.
 • Kom omklædt hvis muligt. 
 • Sprit hænder og udstyr af før/efter træning. Til MMA og Kickboksning, skal man have sit eget udstyr med, det vil ikke være muligt at låne udstyr. Det er fjernet.
 • Hvis du har været i udlandet, skal du holde dig væk i 14 dage eller have en taget en covid-19 test.
 • Hold afstand til dem som du ikke er i gruppe med, så vidt som muligt

Husk at anskaffe dig følgende:

 • En drikkedunk som ikke er lavet af glas
 • Nye klip klapper som ikke er brugt udenfor
 • Desinficering til jeres udstyr (Handsker, Benskinner osv)
 • Husk at være registreret på et hold inden du møder op, ellers kan du ikke printe en bon ud og dermed ikke deltage i træningen

Guidelines from 21 September 2020

When we were informed last week that a member had been infected with covid-19, so we closed the academy the rest of the week.

We will have some changes until October 4th, 2020.

We go back to training in groups of four people, with two couples who can switch between each other.

All classes stop 10 minutes before so we can disinfect the mats and other equipment before the next class starts.

You should stay home if you have symptoms such as fever, cough or muscle soreness – and go home immediately even with mild symptoms. You have to stay away 48 hours after you have recovered, before you can participate in training again.

Remember good hygiene. Wash / disinfect your hands as the first thing when you enter the club and always wear freshly washed training clothes. You must bring your own equipment. It must be cleaned / disinfected before and after each workout.

Since it appears that the person who was infected, was infected on a trip abroad, we need to point out that you must stay away from training for 14 days or have a covid-19 negative test, in order to participate in class.

The weight room will still be closed for use.

The following guidelines will apply to all classes:

 • Make sure to book a spot for a class and cancel if you can’t participate. If you’re not registered, you can’t participate.
 • Outside the mat, flip flops must be used, it is not allowed to walk with bare feet.
 • Bring water in your own water bottle. No bottles made of glass. It is not allowed to drink from the tap. 
 • Come dressed in your training gear if possible.
 • Disinfect hands and equipment before / after training. For MMA and Kickboxing, you have to bring your own equipment, it will not be possible to borrow equipment.
 • If you have been abroad, stay away for 14 days or have a covid-19 negative test, in order to participate in class.
 • Keep your distance from those you are not in a group with. If possible

Remember to acquire the following:

 • A drinking bottle that is not made of glass
 • New flip flops that have not been used outside
 • Disinfection for your equipment (Gloves, Leg splints, etc.)
 • Registered for class before you show up. You can’t participate, if you’re not registered!