Pinterest Hidden Image

// English below

Da vi kan være flere til træning fra 1 marts, udvider vi vores udendørs hold fra 5 deltagere til 25 deltagere.

Vi håber på, at vi i en nær fremtid kan komme i gang med vores indendørs træning. Derfor anbefaler vi alle til at begynde med at træne sin krop op, så man ikke bliver skadet, når vi kommer i gang igen. Vi ved at der er mange som har holdt sig i gang, på en eller anden måde. Så til dem som ikke har lavet noget under denne lockdown, ville det være super ærgerligt, at starte med at træne, for så at blive skadet.

Så start med at træn, enten der hjemme eller kom ned på et af vores udendørshold, du kan tilmelde dig til på din profil, hvis du har et aktivt medlemskab.

Vi ses til vores Outdoor Workout eller Kickboksning hold i næste uge!

Training from next week!

From the 1. Of March, we are expanding our outdoor classes from 5 participants to 25 participants.

We hope that in the near future, we can get started with our indoor training. Therefore, we recommend everyone to start training their again, to avoid injures when we get started again. We know that there are many who have kept going, in one way or another. So, for those who have not done anything during this lockdown, it would be super annoying to start training and then get injured.

So, start training, either at home or come down to one of our outdoor classes, which you can sign up for on your profile if you have an active membership.

See you at our Outdoor Workout or Kickboxing class next week!