belt ceremony & Dinner

Vil du med og spise efter graduering?

Fredag D. 10.03.23 er det som I ved graduering i Arte Suave. Efter graduering har vi booket bord på Food Club Nørrebro (små 4 km fra klubben) kl. 20:15 – 22:15.

Til dem der ikke kender Food Club, så er det et fedt spisested til større sammenkomster. Man betaler timepris, hvor man får adgang til buffet og fri drikkelse (både med og uden alkohol).

Man betaler selv for sin egen mad på dagen. Man skal regne med en pris på mellem 325-375 afhængigt af, om bordet bestilles som større gruppe eller som en mindre gruppe. Det afhænger af hvor mange tilmeldte vi får. Men det er en fast pris, hvor der ikke kommer tillæg for f.eks. et eller to glas vin eller sodavand.

I kan se menuen: https://www.madklubben.dk/restauranter/koebenhavn/food-club/noerrebro?menu=Menu&overlay=menu

Bordet er lige nu booket til 15 mennesker. Derfor er der svarfrist til d. 5/03-23 på om man vil spise med, da bookingen skal justeres hvis vi bliver flere eller færre end 15 mennesker.

Tilmelding skal ske til Michelle på Spaanbeck1@gmail.com eller tlf: 26336141

Venlig hilsen Arte Suave Event udvalg

Pin

Do you want to join us for a dinner after belt ceremony?

Friday the 10.03.23 we are having belt ceremony in Arte Suave. After belt ceremony, we have booked a table at Food Club Nørrebro (a short 4 km from the club) at 20:15 – 22:15.

For those who do not know Food Club, it is a great place to eat for larger gatherings. You pay an hourly rate, which gives you access to the buffet and free drinks (both with and without alcohol).

You pay for your own food on the day. You have to expect a price of between 325-375 kr depending on whether the table is ordered as a larger group or as a smaller group. It depends on how many registrants we get. But it is a fixed price, where there are no surcharges for e.g. one or two glasses of wine or soda.

You can see the menu: https://www.madklubben.dk/restauranter/koebenhavn/food-club/noerrebro?menu=Menu&overlay=menu

The table is currently booked for 15 people. Therefore, there is a response deadline of 5/03-23 on whether you want to eat with us, as the booking must be adjusted if there are more or fewer of us than 15 people.

Registration must be made to Michelle at Spaanbeck1@gmail.com or phone: 26336141

Sincerely, Arte Suave Event committee