Danish article below

Are you looking for a personal trainer who will not only push you to achieve your fitness goals but also inspire you with their adventurous spirit? Look no further! Allow us to introduce Marinela, an experienced personal trainer who has recently joined the team at Arte Suave Gym.

Marinela brings with her over 10 years of training experience and a passion for various sports and adventures. She is a true adventurer at heart, having accomplished remarkable feats such as conquering Kilimanjaro, crossing Iceland on foot from North to South in just 10 days, completing an Iron Man race, and even embarking on an expedition to Greenland. Additionally, Marinela has proven her athletic prowess by making it to the final stages of the DM bikini fitness competition and participating in ultramarathons.

At present, Marinela focuses on strength training, martial arts (specifically at Arte Suave Gym), and running. Her diverse athletic background and extensive experience make her a versatile coach who can cater to individuals of all fitness levels. Whether you are an “ordinary” adult looking to improve your overall fitness or an elite-level athlete aiming to take your performance to new heights, Marinela has the expertise and knowledge to guide you towards success.

What sets Marinela apart is her commitment to sustainable lifestyle changes. She firmly believes in the power of long-term transformations and is not a fan of quick fixes. Marinela’s approach centers around building physical and mental strength while establishing healthy habits that support a balanced and fulfilling lifestyle.

In addition to her role as a personal trainer, Marinela has also established her own brand called Mare. Mare offers training clothing specifically designed for women who are passionate about fitness and style. By combining her expertise in training and her understanding of women’s fitness apparel, Marinela brings a holistic approach to her clients’ fitness journeys.

To stay updated on Marinela’s fitness adventures, training tips, and inspiring content, be sure to follow her on Instagram at marinelasmovement. For more information on her training services or to get in touch, you can reach out to her via email at marinela.dekic@gmail.com.

Are you ready to embark on a fitness journey with Marinela at Arte Suave Gym? Take the first step towards achieving your fitness goals and join Marinela as she helps you become stronger, fitter, and more resilient. Get ready for an empowering experience like no other!

Pin

Vi præsenterer Marinela: Din nye personlige træner I Arte Suave Performance Gym

Leder du efter en ny personlig træner, der ikke kun vil kunne presse dig til at nå dine fitnessmål, men også vil inspirere dig med hendes gå på mod og nysgerrighed? Tillad os at introducere Marinela, en erfaren personlig træner, som for nylig er kommet med på holdet i Arte Suave performance Gym.

Marinela har over 10 års træningserfaring, en stor passion for alsidige sportsgrene og eventyr med sig. Hun er en sand eventyrer, der har opnået utrolige bedrifter. Hun har besteget Kilimanjaro, krydset Island til fods fra nord til syd på kun 10 dage, gennemført en Iron Man-løb og været på ekspedition til Grønland. Derudover har Marinela opnået at komme i DM finalen ved bikini fitness og deltaget i ultramaraton.

På nuværende tidspunkt fokuserer Marinela på styrketræning, kampsport (specifikt i Arte Suave) og løb. Hendes mangfoldige atletiske baggrund og store erfaring gør hende til en alsidig træner, der kan henvende sig til alle individer på alle niveauer. Uanset om du er en “almindelig” motionist, der ønsker at forbedre sin generelle kondition, eller en atlet på eliteniveau, der sigter på at tage sin præstationer til nye højder, har Marinela ekspertisen og viden til at guide dig mod succes.

Det, der adskiller Marinela, er hendes engagement i bæredygtige livsstilsændringer. Hun tror fuldt og fast på kraften i langsigtede transformationer og er ikke fan af hurtige løsninger. Marinelas tilgang centrerer sig om at opbygge fysisk og mental styrke og samtidig etablere sunde vaner, der understøtter en afbalanceret og tilfredsstillende livsstil.

Udover sin rolle som personlig træner har Marinela også etableret sit eget brand kaldet Mare. Mare tilbyder træningstøj specielt designet til kvinder, der brænder for fitness og velvære. Ved at kombinere sin ekspertise inden for træning og sin forståelse af kvinders fitnessbeklædning, bringer Marinela en holistisk tilgang til sine kunders fitnessbehov.

For at holde dig opdateret om Marinelas fitnesseventyr, træningstips og inspirerende indhold, skal du følge hende på Instagram på marinelasmovement. For mere information om hendes personlig træning eller for at komme i kontakt, kan du kontakte hende via e-mail på marinela.dekic@gmail.com.

Er du klar til at tage på din fitnessrejse med Marinela i Arte Suave Perfomeance Gym? Så tag det første skridt mod at nå dine fitnessmål, og slut dig til Marinela. Hun vil hjælpe dig med at blive stærkere, fittere og mere robust. Gør dig klar til en styrkende oplevelse som ingen anden!