General info! ( English below)

  1. Det er et krav at bære mundbind i grøndalcentret fælles arealer. Vi beder derfor alle klubbens medlemmer om at følge de gældende anvisninger i centeret.
  2. Glemme kassen er ved at være fyldt op igen. Kom forbi og hent dine glemte sager inden d. 14/1 hvor den bliver tømt.
  3. I takt med at smitten stiger, er der desværre også flere af vores instruktører som bliver smittet. Derfor beder vi klubbens medlemmer om at følge ordensreglerne og blive hjemme fra træning hvis man er syg. I kan derfor også opleve at nogen hold desværre bliver aflyst, er du tilmeldt holdet vil du få en mail om at det er aflyst. Vi gør vores for at finde en instruktør som kan undervise holdet, så det ikke bliver aflyst.
  • Vi ses på måtten


General info

  1. As the corona epidemic increases, unfortunately more of our instructors who become infected. Therefore, we ask members of the gym to follow the gymrules and stay home from training if you are ill. Therefore you can experience that some classes are canceled, if you are registered for the class you will receive an email, saying that it has been canceled. We do our best to find an instructor who can teach the class, so we don’t have to cancel it.
  2. It is a requirement to wear a madk in the Grøndalcentret public areas. We therefore ask all members of the gym to follow the instructions in the center.
  3. The lost and found box is filled up again. Come by and pick up your forgotten items before 14/1 where it will be emptied.
  • See you on the mat