Dansk opslag nedenfor

Arte Suave is seeking a highly skilled and dedicated Functional Strength, Cardio and Fitness Instructor to join our growing martial arts center and performance gym. As an integral part of our team, you will contribute to the development of our Functional Strength, Cardio and Fitness program, working with a diverse community of fighters, and exercise enthusiasts.

Responsibilities:

 • Utilize your extensive experience Functional Strength, Cardio and Fitness to deliver high-quality instruction.
 • Lead engaging and effective WOD classes.
 • Collaborate actively with our team of instructors to create a cohesive and supportive environment.
 • Demonstrate excellent organizational skills and attention to detail in planning and implementing motivating programs.
 • Possess a passion for teaching, motivating, and promoting healthy habits to our members.

Qualifications:

 • Minimum 3 years of experience in Functional Strength, Cardio and Fitness.
 • Teaching a minimum of 2 WOD sessions or more per week, preferably in the morning and afternoon.
 • Proven track record of teaching Functional Strength, Cardio and Fitness classes.
 • Strong organizational skills and ability to maintain order within a class setting.
 • Ability to effectively plan and structure classes to ensure a motivating experience for participants.
 • Fluent in Danish and English, with excellent communication skills.
 • Valid certifications related to Functional Strength, Cardio and Fitness training are highly desirable.

Application and Employment: Arte Suave is a rapidly evolving club that fosters an informal and trusting atmosphere. We offer competitive wages, paid membership in Arte Suave, and opportunities for personal development. The position is available, starting from 7 August.

If this opportunity aligns with your qualifications and aspirations, don’t hesitate to apply! Please submit your application and CV to support@artesuave.dk without delay.

Join our dynamic team and make a positive impact on our community through your expertise in Functional Strength, Cardio and Fitness training. We look forward to receiving your application!

Jobopslag: Funktionel styrke, Cardio og Fitness instruktør ved Arte Suave

Arte Suave søger en dygtig og dedikeret Funktionel styrke, Cardio og Fitness instruktør som kan bidrage til vores voksende kampsports- og træningscenter. Som en integreret del af vores team vil du bidrage til udviklingen af vores Funktionel styrke, Cardio og Fitness center, hvor du kommer til at arbejde med et mangfoldigt fællesskab af kæmpere og motionsentusiaster.

Ansvarsområder:

• Undervisning af høj kvalitet med din erfaring inden for Funktionel styrke, Cardio og Fitness træning.

• Undervise engagerende og inspirerende Funktionel styrke, Cardio og Fitness WOD hold.

• Samarbejd aktivt med vores team af instruktører, for at skabe et stærkt træningsmiljø.

• Demonstrere organisatoriske færdigheder og opmærksomhed for detaljen i planlægning og implementering af motiverende programmer.

• Besidde en passion for at undervise, motivere og fremme sunde vaner hos vores medlemmer.

Kvalifikationer:

• Minimum 3 års erfaring med Funktionel styrke, Cardio og Fitness træning.

• Erfaring med undervisning af Funktionel styrke, Cardio og Fitness WOD hold.

• Stærke organisatoriske færdigheder og evne til at opretholde orden.

• Evne til effektivt at planlægge og strukturere hold, for at sikre en motiverende oplevelse for deltagerne.

• Flydende i dansk og engelsk, med gode kommunikationsevner.

• Du kan undervise i mindst 2 WOD-sessioner eller mere om ugen, helst om morgenen og eftermiddagen.

• Gyldige certificeringer relateret til Funktionel styrke, Cardio og Fitness træning er velkomment.

Ansøgning og ansættelse: Arte Suave er en klub i hastig udvikling, vi har en uformel og tillidsfuld atmosfære. Vi tilbyder konkurrencedygtige lønninger, betalt medlemskab i Arte Suave og muligheder for personlig udvikling. Stillingen er ledig, med opstart fra d. 7 August.

Hvis denne stilling stemmer overens med dine kvalifikationer og ambitioner, så tøv ikke med at sende en ansøgning! Send venligst din ansøgning og CV til support@artesuave.dk

Slut dig til vores stærke team og få en gør en forskel gennem din ekspertise inden for Funktionel styrke, Cardio og Fitness træning. Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Med venlig hilsen,

Arte Suave